O spoločnosti

Spoločnosť Tatra Clima s.r.o. vznikla v roku 2004, kedy bola založená ako realizačná firma pre vzduchotechniku. V krátkom čase sa naše aktivity začali rozširovať a k montáži pribudla aj projekcia vzduchotechniky, ako i výroba vzduchotechnického potrubia. Ako nováčikovia na trhu sme sa snažili pokryť trh najmä lokálne a naša snaha priniesla časom ovocie v podobe silných základov na domácom trhu ale najmä nezaplatiteľných skúseností na rôznych zákazkách. Keď sme nazbierali dostatok skúseností, rozhodli sme sa plochu nášho pôsobenia rozšíriť. Postupne sa okruh našich spokojných zákazníkov zväčšoval čo nás posúvalo ďalej a ďalej až sme svojim pôsobením pokryli oblasť celého Slovenska. K vzduchotechnike sme časom pribrali aj meranie a reguláciu a samozrejme aj servis. Náš mladý a dynamicky sa rozvíjajúci tím odborníkov rástol spolu s našimi aktivitami a vďaka skúsenostiam sme sa stali vysoko profesionálnym partnerom. Hlavná myšlienka spoločnosti, a to „spokojnosť zákazníka“ smerovala našu činnosť pro-klientsky a vďaka tomuto prístupu sme schopní uspokojiť požiadavky aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Neustále cítime potrebu vzdelávať sa a posúvať hranice našich možností ďalej a ďalej a aj preto sa k už dosť širokému portfóliu činností pridalo aj komplexné riešenie vykurovania, vďaka čomu sme sa stali komplexným dodávateľom Technického zariadenia budov.  

Prítomnosť

Komplexnosť služieb považujeme v dnešnej dobe za maximálne dôležitú a snažíme sa odbremeniť zákazníka od všetkých vecí, ktoré by pri riešení TZB nemusel poznať ak pracuje s profesionálmi. Naša starostlivosť o zákazníka začína pri projekcii a neskončí ani samotným odovzdaním diela. Radi vám na zariadeniach budeme vykonávať záručný a pozáručný servis. Sledujeme zákony a ochotne vás budeme informovať o všetkých legislatívnych zmenách, ktoré sa vás budú týkať.

Blízka budúcnosť

Samozrejme, aj v tejto chvíli považujeme za potrebné mať ďalšie a ďalšie ciele a posúvať sa ďalej. Pri neustálom zvyšovaní cien energií vidíme veľký význam v hľadaní úsporných riešení, znižovaní energetickej náročnosti, ktoré pomôžu chrániť životné prostredie. Preto sa začíname venovať alternatívnym zdrojom energií ich meraním a vyhodnocovaním. Do budúcna plánujeme navrhovať systémy TZB, ktoré budú zohľadňovať, ako životné prostredie a energetickú úspornosť, tak aj užívateľský komfort, resp. tepelnú pohodu všetkých vás.
Vyberte si silného partnera! Vyberte si nás!

Certifikáty a európske fondy

     

 

Spoločnosť Tatra Clima,s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Tatra Clima zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb s podporou Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií

Tatra Clima, s.r.o. zvyšila kvalitu poskytovaných služieb s podporou ESF

 

© 2012 Tatra Clima, s.r.o. Dlhé hony 4991 058 01 Poprad

   +421 52 7844 444 | tatraclima@tatraclima.sk