Tatra Clima, s.r.o. zvyšila kvalitu poskytovaných služieb s podporou ESF

 

Firma Tatra Clima, s.r.o. ukončila 30. septembra 2010 realizáciu projektu s názvom „Vzdelanejší zamestnanec – stabilnejšia práca“.

Projekt sa realizoval v mesiacoch marec 2009 až september 2010 v Poprade v Prešovskom kraji.
Naša firma získala vďaka podpory Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia nenávratný finančný príspevok vo výške 58 499,24 EUR.

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, ako aj efektivitu riadenia a adaptabilitu firmy rozšírením kvalifikácie, vedomostí a zručností jej zamestnancov.

Vďaka projektu sa zrealizovali nasledujúce aktivity:
  1. Zavedenie systému riadenia kvality
  2. Spracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov
  3. Vzdelávanie – efektívne vedenie ľudí
  4. Vzdelávanie - adaptabilita na nový štýl práce stavebného pracovníka
 
Cieľovú skupinu tvorili zamestnanci firmy.
Projektom sme získali certifikáciu podľa normy ISO 9001, ktorou sa nám podarilo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Školenia prispeli k efektívnejšiemu riadeniu  a vedenie ľudí, ako i k zvýšeniu ich vedomostí a zručností.

Kontaktna adresa pri ukončení projektu:
Tatra Clima, s.r.o.
Priemyselná 4880
059 51 Poprad-Matejovce
Adresa spoločnosti sa následne v roku 2011 zmenila.
Aktuálnu adresu najdete TU.
 
tel.: 052 / 7844 444
fax: 052 / 7844 445
e-mail: tatraclima@tatraclima.sk
www.tatraclima.sk
 
    

Certifikáty a európske fondy

     

 

Spoločnosť Tatra Clima,s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Tatra Clima zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb s podporou Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií

Tatra Clima, s.r.o. zvyšila kvalitu poskytovaných služieb s podporou ESF

 

© 2012 Tatra Clima, s.r.o. Dlhé hony 4991 058 01 Poprad

   +421 52 7844 444 | tatraclima@tatraclima.sk