Tatra Clima, s.r.o. v súčasnosti realizuje projekt „Vzdelanejší zamestnanec – stabilnejšia práca“ v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Projekt bude prebiehať v období marec 2009 – september 2010 v Poprade – Matejovciach (Prešovský kraj).

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, tvorbu pracovných miest v regióne, ako aj efektivitu riadenia a adaptabilitu firmy a jej zamestnancov rozšírením kvalifikácie, vedomostí a zručností pre cieľovú skupinu vlastných zamestnancov.

Hlavnými aktivitami projektu sú:

  1. Zavedenie systému riadenia kvality
  2. Spracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov
  3. Vzdelávanie – efektívne vedenie ľudí
    (3. cieľová skupina – vedúci zamestnanci, technici, obchodníci)
  4. Vzdelávanie – adaptabilita na nový štýl práce stavebného pracovníka
    (4. cieľová skupina – montážni a výrobní pracovníci)

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výška nenávratného finančného príspevku je 55.574,24 €, pričom Tatra Clima, s.r.o. zabezpečuje vlastné zdroje financovania vo výške 2.924,96 €.

www.fsr.gov.sk      www.esf.gov.sk      www.sia.gov.sk

Tatra Clima, s.r.o. v súčasnosti realizuje projekt Vzdelanejší zamestnanec – stabilnejšia práca v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Prehľad realizovaných aktivít:

Apríl 2010
Aktivita 3: Vzdelávanie – efektívne vedenie ľudí
Téma „Timemanažment a kultúra firmy“ a „Stotožnenie sa s cieľmi firmy“

November 2009
Aktivita 3: Vzdelávanie – efektívne vedenie ľudí
Téma „Riešenie konfliktov a asertívne správanie“

Október 2009
Aktivita 4: Vzdelávanie – adaptabilita na nový štýl práce stavebného robotníka
Téma „Riešenie konfliktov a asertívne správanie“

September 2009
Aktivita 3: Vzdelávanie – efektívne vedenie ľudí
Téma „Manažérsky mix“

September 2009 1 September 2009 2

Júl 2009
Aktivita 3: Vzdelávanie – efektívne vedenie ľudí
Téma „Budovanie tímu – tímová komunikácia“

Vzdelávanie – efektívne vedenie ľudí Vzdelávanie – efektívne vedenie ľudí Vzdelávanie – efektívne vedenie ľudí Vzdelávanie – efektívne vedenie ľudí

Júl 2009
Aktivita 2: Development Center
Téma: „Development Center – spätné väzby“

Júl 2009
Aktivita 2: Development Center
Téma: „Development Center – spätné väzby“

Jún 2009
Aktivita 2: Development Center
Téma: „Analýza vzdelávacích potrieb“

Jún 2009
Aktivita 2: Development Center