Zákon o energetickej certifikácii budov

Na Slovensku 1.1.2016 vstúpila do platnosti novela zákona 555/2005 Zz o energetickej hospodárnosti budov. Táto novela je reakciou našej legislatívy na smernicu Európskeho parlamentu 2012/27/EU, ktorá zaviazala členské štáty EU do roku 2020 k zníženiu spotreby primárnych energií o 20%. Ide o snahu o zníženie spotreby energie budov, ktorá dnes tvorí až 40% z celkovej spotreby v EU. Cieľom smernice je postupné znižovanie spotreby primárnych energií a to energeticky úspornými riešeniami ako aj nahrádzaním primárnych energií obnoviteľnými.

 

Zákon hovorí o tom, že na riadne ukončenie stavby a teda získanie kolaudačného rozhodnutia musí vlastník budovy predložiť stavebnému úradu energetický certifikát budovy. Energetický certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy, ktorý určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody. Budova tak môže získať certifikát energetickej triedy A až G. Naša legislatíva do konca roka 2015 tolerovala pri novostavbách certifikát triedy B, no od 1.1.2016 požaduje certifikát triedy A1. Je predpoklad , že sa legislatíva ešte zmení a to v roku 2020 kedy by malo dôjsť k ďalšiemu sprísňovaniu a stavebné úrady budú požadovať ku kolaudačnému konaniu certifikát A0.

 

To, ako energeticky úsporná je Vaša stavba samozrejme závisí od množstva faktorov ako napríklad použité stavebné materiály, tvar a orientácia domu, konštrukcia strechy, zateplenie, veľkosť a kvalita okien, systém vetrania ale najmä použité technologické vybavenie používané na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody. Samozrejme, nedá sa paušalizovať, avšak momentálne dostupnými materiálmi na našom trhu bez doplnkového úsporného riešenia ako napríklad využitím solárnych panelov , fotovoltaických panelov, tepelného čerpadla alebo rekuperačného vetrania atď. dosiahnutie triedy A1 nieje možné. Preto pokiaľ si chcete byť istí, že Vaša stavba splní požiadavku certifikácie poraďte sa o riešeniach ktoré plánujete uskutočniť s odborníkom. Ušetríte si tým nielen kopec starostí, ale aj finančných prostriedkov.

 

Máte záujem o aktuálne informácie v teto oblati? Zanechajte nám svoj e-mail

 

Pokiaľ idete stavať dom v roku 2016 informujte sa na stavebnom úrade o energetickej certifikácii!

 

NEZABUDNITE! Štát momentálne poskytuje dotáciu na inštaláciu drobných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov. Týmto spôsobom môžete získať nielen energetický certifikát A1 bez problémov ale aj zariadenie, ktoré Vám bude každý mesiac šetriť. A to všetko s dotáciou ešte lacnejšie ako „štandardné riešenia“ Prečítajte si viac TU...

Certifikáty a európske fondy

     

 

Spoločnosť Tatra Clima,s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Tatra Clima zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb s podporou Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií

Tatra Clima, s.r.o. zvyšila kvalitu poskytovaných služieb s podporou ESF

 

© 2012 Tatra Clima, s.r.o. Dlhé hony 4991 058 01 Poprad

   +421 52 7844 444 | tatraclima@tatraclima.sk