Navštívte náš jedinečný showroom v Poprade! Viac informácií

COVID-19 a vzduchotechnika

V súvislosti so situáciou okolo šírenia vírusu COVID-19 vydala REHVA (Európska federácia združení v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie) smernicu pre prevádzku a použitie zariadení techniky prostredia stavieb. Ide o odporúčania pre správne používanie vzduchotechniky a rekuperáciev prevádzkach , obchodoch ale napríklad aj v domácnostiach.

Zatiaľ nebol potvrdený žiadny prípad prenosu vírusu vzduchotechnikou, ale  keďže sa vírus môže prúdením vzduchu šíriť na určité vzdialenosti, je potrebné dodržiavať niektoré pravidlá.  V tejto situácii je vhodné udržiavať vetranie v prevádzke a preto nevypínajte vzduchotechniku. To platí špeciálne v priestoroch kde sa stretávajú cudzí ľudia,ako sú napríklad obchody a kancelárie. Je potrebné aby sa potencionálne škodlivé látky čo najskôr odvádzali z priestoru. Odporúča sa nastavenie jednotky s čo možno najväčším prísunom čerstvého vzduchu a naopak odsávanie a zabránenie cirkulácii znečisteného vzduchu po miestnosti.

Odporúčania pre zariadenia systému spätného získavania tepla (ZZT- napr. rekuperačné jednotky) sú podľa smernice nasledovné. Nakoľko v rotačných výmenníkoch dochádza v odvodnej časti k usádzaniu častíc na povrchu akumulačnej hmoty a tieto môžu byť po otočení rekuperátorauvolnené do prívodu vzduchu, preto sa odporúča rotačné regeneračné výmenníky odstaviť dočasne z prevádzky. Pri systémoch ZZT je nutné myslieť na to, že úplne vylúčiť prenos z odvodného vzduchu do prívodu je možné len vtedy, pokiaľ je odvod voči prívodu v podtlaku. Z hľadiska prenosu častíc medzi prívodom a odvodom je glyklolový okruh ZZT najbezpečnejší.

Nepoužívajte obehový vzduch. Zmiešavacie klapky musia byť uzatvorené a to aj za predpokladu problému s nedostatkom vykurovacieho či chladiaceho výkonu. Je dôležitejšie zabrániť kontaminácii a ochrániť zdravie osôb aj na úkor tepelného komfortu.

Viac informácii a celú smernicu v pôvodnom znení nájdete v priloženom linku.

https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final2.pdf

Zdroj: REHVA 17. marca 2020   

(Image: REUTERS)

 

Nenechajte si újsť novinky zo sveta kúrenia, chladenia a vzduchotechniky.