Navštívte náš jedinečný showroom v Poprade! Viac informácií

Prečo z klimatizácie vyteká voda?

 

Výhody klimatizácie sú nesporné a už aj v našom podtatranskom regióne sa klíma pomaly stáva nevyhnutnosťou. Horúce letné dni sa postupne menia na nočnú moru, a tak výhody klimatizácie už našim zákazníkom  predstavovať naozaj nemusíme.  Čo však musíme riešiť s každým zákazníkom a s tým „panelákovým“ obzvlášť,  je voda.  Presnejšie kondenzovaná voda vytekajúca  z klimatizácie. Koľko tej vody vlastne je? Odkiaľ vyteká a kedy to už „nie je normálne“ ?

Kondenzát

V prvom rade si povieme ako táto voda vzniká. Vnútorná jednotka nasáva teplý vzduch z miestnosti a ten prúdi cez rúrky výparníka. Teplo z tohto vzduchu je absorbované chladivom  a prenášané von. Keď teplý a vlhký vzduch narazí na špirály výparníka, voda zo vzduchu sa skondenzuje na špirálach a kvapká do odtokovej vane umiestnenej pod špirálami výparníka. Keď sa voda nahromadí  v odtokovej nádobe, je potrebné ju odvádzať preč.

 

Najčastejšie mýty

  •  Kondenzát sa tvorí na vonkajšej jednotke

Veľa ľudí si to myslí no faktom je, že vodu pri chladení klimatizáciou treba odvádzať preč z vnútornej jednotky ( teda jednotky umiestnenej na stene v miestnosti).  Opakom je, pokiaľ sa s klimatizáciou vykuruje. V takom prípade vzniká kondenzát na vonkajšej jednotke a  ide o tzv. defrost.

  •  Koľko je to vody? Pár deci? Podložíme nádobu a hotovo

Na túto otázku nie je možné jednoznačne odpovedať. Množstvo kondenzátu závisí od vlhkosti a teploty vzduchu a samozrejme doby chladenia.  Existujú  kalkulačky na určenie približného množstva kondenzátu, no teplotu a vlhkosť môžeme pri výpočte aj tak len simulovať.  Miestnosť sa odporúča ochladzovať v čase našej neprítomnosti a prípadne pretečenie kondenzátu by nás po príchode asi nepotešilo.  V čase naozaj horúceho leta vie klimatizácia vyprodukovať aj 10l kondenzátu za deň. Čím je teplota vzduchu vyššia tým má väčšiu schopnosť absorbovať vodu. Uvedieme príklad. Pri rovnakom atmosférickom tlaku 101 325Pa (aj tlak má vplyv na obsah vody vo vzduchu)  je pri teplote 10°C a 100% relatívnej vlhkosti vzduchu obsah vody  7,6g/kg no pri teplote 35°C  (a rovnako  100% relatívnej vlhkosti)  je to až 36,5g/kg. Z toho sa dá povedať, že pri vyšších teplotách vzduch dokáže obsiahnuť oveľa viac vody ako pri nižších a teda  klíma  môže pri vyššej teplote vytvárať násobne viac kondenzátu ako pri teplote nižšej. V horúcich letných dňoch sa množstvo kondenzátu počíta v litroch za deň.

  • Vyvediem potrubie na balkón veď to sa odparí

Toto je naozaj veľmi nevhodné riešenie a ak máte dobré vzťahy so susedmi toto by sme Vám rozhodne neodporúčali.  Stekajúca voda po fasáde a vytápanie susedov nie je to čo by ste v lete skutočne chceli riešiť.

Aké sú teda možnosti?

Ideálnym riešením je samozrejme ak v byte máte predprípravu na klimatizáciu, čo je u nás rozhodne  utópia.  Druhá možnosť je umiestnenie klimatizácie v dosahu odtokov, zvodov alebo stúpačiek. Tretia možnosť je obehové čerpadlo, ktoré prečerpe skondenzovanú  vodu do odpadu.

V krajinách kde je dlhodobo horúce a vlhké podnebie túto vodu zachytávajú a používajú na zalievanie. Je to výborný nápad a ekologické riešenie, vhodné pre rodinné domy, no v paneláku by bolo umiestnenie dostatočne veľkej nádoby asi kúsok obtiažnejšie.

Kedy volať servis ?

Pokiaľ voda tečie z akejkoľvek inej časti ako z rúrky na odvod kondenzátu, ak voda kvapká alebo vyteká z jednotky aj pokiaľ je zariadenie vypnuté je určite potrebné volať odborný servis a to čo najskôr.  Príčin takého stavu môže byť niekoľko napríklad

-Zhrdzavená alebo poškodená odtoková vaňa

-Upchaté potrubie na odvádzanie kondenzátu

-Zmrazená špirála výparníka (ktorá zvyčajne indikuje únik chladiva)

– Poškodené čerpadlo na kondenzát a i.

a pokiaľ sa chyba neodstráni včas môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu zariadenia.

Nenechajte si újsť novinky zo sveta kúrenia, chladenia a vzduchotechniky.