Navštívte náš jedinečný showroom v Poprade! Viac informácií

Skúsenosti s dotáciami na tepelné čerpadlo III.

Aktívne sa zapájame do projektu Zelená domácnostiam v podstate od jeho začiatku. Prvý článok o  spolupráci so SIEA sme zverejnili 07.02.2018. Boli sme aktívni pri riešení problémov, kritickí ak niečo nefungovalo. Ale vždy sme sa snažili, aby v konečnom dôsledku bol spokojný hlavne náš klient.

Čo sa zmenilo?

Vlastne veľmi veľa, dalo by sa povedať, že takmer všetko. V prvom rade veľmi pozitívnou zmenou je, zriadenie zásobníka pre žiadosti o dotácie. Konečne žiadosť o dotáciu nie je hra „rýchle prsty“ a kopa stresu a paniky. Pretože kto sa ponáhľa, ten samozrejme robí aj chyby. Zásobník je stále otvorený a tak môžme za nášho klienta zadať žiadosť o dotáciu kedykoľvek. S úspešnou registráciou prichádza klientovi na mail potvrdenie o zaevidovaní jeho žiadosti, číslo žiadosti a prihlasovacie údaje. Žiadosť v zásobníku bude evidovaná po dobu 18 mesiacov a poukážka na dotáciu bude vydaná na základe aktivácie zo strany zhotoviteľa. Ďalšou veľkou a mimoriadne pozitívnou zmenou je možnosť úpravy niektorých informácií v registrácii. Po zadaní mena a hesla sa niektoré údaje dajú meniť, čo v minulosti možné nebolo a veľa poukážok tak následne nebolo preplatených z dôvodu chybných údajov. Žiadosť je samozrejme možné v systéme aj stornovať.

 

Aký je postup žiadosti o poukážku?

Po prihlásení sa v systéme Zelená domácnostiam ( použitím čísla žiadosti a prihlasovacieho hesla) sa v časti „výpočet hodnoty poukážky“ zobrazí aktivačný kód, na základe ktorého vie zhotoviteľ (teda my) aktivovať vydanie poukážky.Vydanie poukážky aktivujeme v čase, keď už máme zariadenie na sklade a naplánovanú inštaláciu, pretože od aktivácie a vydania poukážky má táto platnosť 3 mesiace a do tohto termínu je potrebné zariadenie nainštalovať a požiadať o preplatenie.

Po aktivácii poukážky v systéme je samotná poukážka vydaná vždy v najbližší utorok. Následne je poslaná domácnosti doporučene na kontaktnú adresu, ktorá bola zadaná v žiadosti. Domácnosť po prijatí zmluvy od SIEA ( ktorej súčasťou je aj samotná poukážka ) musí podpísať overeným podpisom zmluvu a vygenerované čestné prehlásenia a odovzdať ich nám. My až následne v systéme poukážku rezervujeme a po inštalácii tepelného čerpadla spolu so všetkými potrebnými dokumentami požiadame o jej preplatenie. SIEA žiadosť o preplatenie poukážky administruje – posúdi, ak je všetko v poriadku posiela sumu uvedenú na poukážke na náš účet. V prípade nejakého pochybenia nás SIEA vyzve na odstránenie chýb, prípadne doplnenie informácii.

 

Záver

Od roku 2017 kedy sme s dotáciami začínali pretieklo veľa času, nervov, prepadla kopa poukážok aj tvrdších slov na stranu SIEA či ministerstva. Veľa sme však vybojovali, skúšali telefonovali a riešili a nikdy sme to nevzdávali.  Vo výsledku sa dnes tešíme, že sme to všetko ustáli. Úprimne sme radi, že sa systém dokázal vyvíjať a zlepšovať až do tejto podoby a dnes našej spolupráci so SIEA nemáme čo vytknúť. Poukážky žiadame a úspešne sa preplácajú a ak niekto z Vás váha či to skúsiť, odporúčame Vám práve teraz do toho ísť. My sa radi staneme Vaším partnerom od podania žiadosti až po preplatenie poukážky.

 

Nenechajte si újsť novinky zo sveta kúrenia, chladenia a vzduchotechniky.