Navštívte náš jedinečný showroom v Poprade! Viac informácií

Ktoré vykurovanie je pre váš dom najlepšie?

Staviate dom alebo sa chystáte na jeho rekonštrukciu? Premýšľate aké vykurovanie zvoliť? Výber je naozaj široký. Medzi najznámejšie patrí kúrenie plynom, elektrinou či tuhými palivami. Stále populárnejšie však začínajú byť aj tepelné čerpadlá či infračervené vykurovanie. Poradíme vám, ktoré z nich si vybrať.

V prvom kroku …

V prvom rade je nutné prihliadať na architektonické riešenie stavby, jej situovanie, na dispozičné riešenie samotnej stavby, tepelno-technické vlastnosti konštrukcií, ktoré ju tvoria a predovšetkým na klimatické podmienky daného územia. Dôležité je myslieť aj na dostupnú palivovú základňu, ale tiež využitie vykurovaných priestorov. Dôležitú rolu pri rozhodovaní zohráva aj spôsob prevádzky a jednoduchosť údržby vykurovacieho systému, či estetická stránka.

Pre vykurovanie domov sa bežne používajú lokálne vykurovacie telesá, ktoré sú umiestňované priamo vo vykurovaných miestnostiach. Tento spôsob vykurovania je považovaný za najjednoduchší spôsob ako zabezpečiť v miestnostiach príjemné tepelné podmienky.

Najšetrnejšia, ale najdrahšia je elektrická energia

Kúrenie elektrickou energiou je pomerne šetrné k životnému prostrediu, neprodukuje totiž žiadne emisie. Pri elektrickom vykurovaní nemusíte počítať so žiadnym priestorom na uskladňovanie paliva. Iba si zvolíte teplotu, na ktorú chcete vykurovať. „Elektrické vykurovanie môže byť realizované viacerými spôsobmi. Zvyčajne sa používa inštalácia elektrického kotla s konvenčnými teplovodnými radiátormi alebo elektrického akumulačného vykurovania,“ hovorí Matúš Zelený z portálu Krotitelia energií. Nevýhoda? Za všetko toto si priplatíte. Kúrenie elektrinou je približne o 20% drahšie ako kúrenie plynom a o 40% drahšie ako kúrenie uhlím.

Najpopulárnejší je plyn

Kúrenie plynom je najrozšírenejšie. Dôvodom sú relatívne priaznivé ceny, komfort pri používaní a hustá sieť plynových potrubí. Prevádzka je cenovo prijateľná, čistá a jednoduchá. Nevýhodou je ale potreba pravidelných servisných prehliadok a rovnako riziko poruchy. Tá sa môže prejaviť nielen únikom plynu, ale aj výbuchom. Pri rodinných domoch je pri vykurovaní plynom najideálnejší  kondenzačný kotol.

Najlacnejšie je tuhé palivo

Najčastejšie používané je dodnes uhlie a drevo, veľkej obľube sa tešia aj brikety a pelety. Výhodami je možnosť vykurovania na miestach bez plynovej prípojky, či elektrickej energie. Veľkým lákadlom je aj cena. „Tuhé palivá patria medzi lacné spôsoby vykurovania. Nevýhodou je nutnosť pravidelnej prevádzky a vychladnutie priestorov po dlhšej dobe bez kúrenia. Rovnako treba myslieť na to, kde tuhé palivo uskladníte a ako veľmi poškodzujete životné prostredie,“ upozorňuje Matúš Zelený.

Moderné tepelné čerpadlá

Technológia tepelných čerpadiel vlastne vôbec nie je novinkou. Rovnaký princíp totiž využívame denne. Tepelné čerpadlo je v podstate jedna veľká chladnička. Za celým „kúzlom“ stojí chladivo a jeho fyzikálne vlastnosti. Chladivo je totiž látka, ktorá sa pri určitej teplote a tlaku mení z plynnej formy na kvapalnú a naopak. Pri skvapalňovaní ako vedľajší produkt reakcie vzniká teplo a pri splyňovaní naopak vzniká chlad. Vo vnútornej jednotke tepelného čerpadla teda vznikajúce teplo používame na ohrev vody na kúrenie a chlad odvádzame do vonkajšej jednotky, kde ho vypúšťame do prostredia. Z prostredia si znova vezme určité teplo a vracia sa do vnútornej jednotky. Celý tento proces vyžaduje len úpravu tlaku a prečerpávanie chladiva.

Čím čerpadlo šetrí náklady?

No v podstate tým, že teplo, ktoré produkuje je výsledkom fyzikálneho procesu. Nepotrebujeme teda na ohrev vody žiaden zdroj energie. Jediná energia, ktorá sa spotrebuváva je energia na prečerpávanie chladiva v obehu. Preto je toto zariadenie energeticky úsporné. Náklady na energie sa oproti iným druhom kúrenia znižujú až o 70 %. Zároveň sa s tepelným čerpadlom dostávate do nižšej elektrickej tarify a to na celú spotrebu domu. Výhodou je aj možnosť doplnenia napríklad solárnych alebo fotovoltaických panelov, vďaka ktorým sa Vaša domácnosť môže stať úplne nezávislou od dodávok elektrickej energie.

Najnovšie je infračervené vykurovanie

V súčasnosti sú bežné rôzne alternatívne spôsoby vykurovania či už prostredníctvom solárnej energie alebo tepelných čerpadiel. Novinkou v oblasti vykurovania sú infračervené tepelné žiariče, ktoré sú považované za moderný spôsob vykurovania. „Toto vykurovanie je vhodné iba pre menšie domy a byty s menším počtom miestností, keďže teplo sa vrství v miestnosti len minimálne. Ale je to pomerne jedno z najmenej finančne náročných spôsobov vykurovania. V každej miestnosti sa dá teplota regulovať samostatne a energia sa akumuluje aj v stenách a podlahe,“ hovorí o výhodách tepelných žiaričov Matúš Zelený. Infračervené vykurovanie nevíri v miestnostiach prach, na stenách sa nevyskytujú plesne a zrážanie vlhkosti. Tento spôsob má jednoduchú obsluhe a prevádzku. Kúrenie si nevyžaduje žiadnu údržbu a v prípade potreby sa dá systém ľahko rozšíriť aj do ďalších miestností. Negatívom tohto vykurovania je nízka životnosť a relatívne vysoká poruchovosť infračervených vykurovacích panelov.

Aký výkon potrebujete?

Pri voľbe spôsobu vykurovania musíte vedieť, aký výkon má mať vykurovacie teleso. Tento výkon sa udáva v kW a zistíte ho z nasledujúceho vzorca:

Objem vášho domu v metroch kubických (plocha v metroch štvorcových krát výška priestoru).

Toto číslo vynásobíte číslom: 25 pri zateplenom dome na juhu Slovenska

27 pri zateplenom dome na severe Slovenska

33 pri nezateplených domoch

Toto číslo vydeľte číslom 1000 a dostanete približný potrebný výkon kotla v kW. Ide však len o orientačný údaj.

 

Článok bol prevzatý zo stránky krotiteliaenergií.sk

 

Nenechajte si újsť novinky zo sveta kúrenia, chladenia a vzduchotechniky.