Navštívte náš jedinečný showroom v Poprade! Viac informácií

Renovácia, ekológia a úspora ...

Ministerstvo životného prostredia pripravilo projekt s názvom „Spustenie schém podpory na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy – obnova rodinných domov“, ktorého cieľom  je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. Priamou dotáciou štát prefinancuje obnovu RD až do 75% nákladov. Výška dotácie sa odvíja od energetických úspor, najviac 19-tisíc eur s DPH. (skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory  prefinancuje štát až 95% nákladov). V rámci tejto podpory si okrem zateplenia domu a výmeny okien, môžete zadovážiť úsporné tepelné čerpadlo na vykurovanie Vášho domu, rekuperáciu alebo fotovoltický systém. S ich inštaláciou Vám pomôžeme.

Výška dotácie

Z projektu „plán obnovy“ môžete získať  dotáciu vo výške 75% nákladov (max 19000 €), zvyšných 40% nákladov financuje žiadateľ z vlastných zdrojov.

V prípade, že rodinný dom po rekonštrukcii dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30 % – 60 %, je maximálna výška dotácie 15 000 eur. Pre projekty s dosiahnutou úsporou viac ako 60 % primárnej energie sa výška dotácie posúva až na 19 000 eur. „V týchto prípadoch je financovanie nastavené v pomere 60 ku 25, podiel hradený štátom môže byť maximálne do výšky 75 % celkových oprávnených nákladov.“  Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a poskytnutými finančnými prostriedkami mechanizmu, znáša prijímateľ z vlastných zdrojov.

Opatrenia, na ktoré môžete získať príspevok

Príspevok bude poskytnutý iba vtedy, ak po obnove ušetríte aspoň 30% primárnych energií. Oprávnenými opatreniami pri obnove domu sú:

Skupina povinných opatrení A
Zateplenie obvodového plášťa
Zateplenie strešného plášťa bez/vrátane výmeny strešnej krytiny
Výmena otvorových konštrukcií
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
Zateplenie podlahy na teréne

Skupina opatrení B1. Inštalácia zdroja energie
Tepelné čerpadlo
Fotovoltický panel
Solárny kolektor
Plynový kondenzačný kotol
Rekuperácia
Iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov

Skupina opatrení B2. Zelená strecha
Skupina opatrení B3. Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
Skupina opatrení B4. Tieniaca technika
Skupina opatrení B5. Odstránenie azbestu (rozobratie, odvoz a uskladnenie)

Obnova rodinného domu môže byť realizovaná ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.
 • Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A.
 • Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.
 • Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení skupín B3 a B5 nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.
 • Trvalý pobyt v rodinnom dome už nie je podmienkou získania príspevku!

Zdá sa Vám to komplikované? Nie ste si istí koľko finančných prostriedkov viete získať? Neviete na koho sa obrátiť a kde „začať“? Nevadí. Pokiaľ máte v pláne využiť ponúkanú dotáciu aj na zakúpenie teplného čerpadla, rekuperácie alebo fotovoltického systému, neváhajte a obráťte sa na na našich kolegov. Naši odborníci Vám ochotne a hlavne nezáväzne poradia v našom Showroome na adrese Dlhé hony 4991 (pri OC Max) v Poprade, alebo telefonicky na čísle 0905365021 prípadne mailom na showroom@tatraclima.sk.

Komfort

Komfort

Zdravie

Zdravie

Úspora

Úspora

Tepelná pohoda

Stáva sa Vám, že aj pri relatívne vysokej teplote vzduchu máte pocit chladu a diskomfortu v miestnosti? Jedným z dôvodov môže byť nedostatočná teplota povrchov vo vašom okolí, napríklad nezateplených stien. Tepelná pohoda je dosiahnutá vtedy, ak súčet teplôt vzduchu  a  stien v miestnosti je väčší alebo sa rovná teplote ľudského tela.

Tepelná pohoda znamená, že sú dosiahnuté také tepelné pomery, kedy človeku nie je ani chladno, ani príliš teplo.

Projekt „Plán obnovy“ počíta s výmenou okien, zateplením obvodového plášťa a strechy a zmenu spôsobu vykurovania a vetrania. Tieto komponenty zabezpečia príjemné prostredie a tepelnú pohodu pre obyvateľov domu.

Zdravé prostredie

Staršie budovy sú náchylnejšie na zvýšenú vlhkosť, ktorá následne spôsobuje vznik plesní, nepríjemné a nezdravé prostredie pre obyvateľov a následne poškodenie nehnuteľnosti, nábytku a konštrukcií. Kým nábytok a vybavenie môžme vymeniť či obnoviť, zdravie máme len jedno. V domácnosti trávime nezanedbateľné množstvo času a preto je kvalitné prostredie mimoriadne dôležité.

Domácnosti získaním dotácie z projektu získajú potrebné financie na realizáciu základnej rekonštrukcie, ktorá pomože výrazne skvalitniť prostredie v domácnosti. 

Šetrenie financií

Práve rodinné domy postavené pred 60 a viac rokmi (vek je jednou z podmienok získania dotácie) už vyžadujú značné investície. Domácnosti však často nemajú dostatok financií na uskutočnenie komplexnej rekonštrukcie a tak sa buď snažia bez investovania „vydržať“, kým usporia dostatok financií (čo však znamená, že im kopa financií uniká do extrémnych prevádzkových nákladov), alebo neustále investujú menšie čiastky do čiastočných a žiaľ často neefektívnych riešení, ktoré sa na nákladoch domácnosti tak skoro neodrazia. Takto vzniká akýsi nekonečný príbeh obnovy staršieho domu.

Dotácia z projektu obnovy pomáha domácnostiam pokryť omnoho rozsiahlejšiu rekonštrukciu, ako by si mohli dovoliť a nielen to!  Domácnosť začína okamžite šetriť na prevádzkových nákladoch a tak si na prípadne ďalšie opravy dokáže našetriť oveľa skôr.

Hodnota a atraktivita

V dnešnej dobe je často súčasťou predaja nehnuteľnosti tzv. Energetický certifikát budovy a teda hodnotenie, ako energeticky efektívna naša nehnuteľnosť je. Tento certifikát môže znížiť hodnotu predávanej nehnuteľnosti aj o niekoľko desiatok tisíc eur. Veď kto si chce kupovať dom v energetickej triede G, ktorá je hodnotená ako „mimoriadne nehospodárna“? Rovnako fasáda rodinného domu, ktorý si už „niečo odžil“, väčšinou potencionálnych záujemcov odradí. Predstava vykurovania tuhým palivom dnes už tiež nie je úplne lákadlom pre potencionálnych kupujúcich.

Rekonštrukciou z projektu je reálne z energetickej triedy „G“ posunúť domácnosť do energetickej triedy „C“, čo je „vyhovujúca“ a dokonca v niektorých prípadoch aj do energetickej triedy „B“, čo je „úsporná“ domácnosť. Rekonštrukcia navyše zvyšuje hodnotu nielen znaleckú, ale rozhodne zvyšuje aj určitú atraktivitu pre potencionálnych záujemcov. 

Neváhajte nás kontaktovať, naši odborníci sú vám k dispozícii.

  Kontaktujte nás


  [recaptcha]

  Cenová ponuka

  Spolu zaplatíte 0 €
  Ceny sú uvedené s DPH. Uvedená cena je orientačná. Presnú cenovu ponuku vám pripravíme na základe dopytu.