Navštívte náš jedinečný showroom v Poprade! Viac informácií

Môžem si nainštalovať klimatizáciu do bytu?

Teplejšie podnebie nás čoraz viac núti uvažovať o inštalácii klimatizácie do našich príbytkov. Tí v rodinných domoch vidia problém snáď len vo financiách, no tí, ktorým letné horúčavy občas doslova bránia v užívaní vlastného bytu majú väčší problém. Legislatívu. Môžem si nainštalovať klimatizáciu do bytovky?

Čo na to stavebný úrad?

„V zmysle metodického usmernenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 28.12.2010 vo všeobecnosti platí, že satelitné jednotky na príjem TV signálu, klimatizačné jednotky , sušiče bielizne a niektoré svetelné zariadenia sú technickými zariadeniami. Tieto technické zariadenia nie sú súčasťou stavby (§ 43 stavebného zákona ) ani stavebným výrobkom (§ 43f stavebného zákona), ktoré by so samotnou stavbou tvorili kompaktný celok, t.z. ich absencia by nespôsobila nefunkčnosť stavby ako napr. chýbajúca elektroinštalácia, kanalizácia, výťahy a pod. Taktiež montáž takýchto technických zariadení nie je možné považovať za stavebné práce (§ 43 g stavebného zákona) tak, ako sa za stavebné práce nepovažuje napr. montáž nábytkových skriniek zavesením na steny, montáž svietidiel, prípadne inštalácia počítača, televízora alebo práčky. Z uvedeného vyplýva , že montážou týchto technických zariadení nie sú dotknuté ustanovenia stavebného zákona.“

Takže stavebný úrad nemusíte kontaktovať a nepotrebujete ich súhlas.

 

A čo bytové  družstvo?

Bytové družstvo je len správca bytov a v konečnom dôsledku len zabezpečuje záujmy vlastníkov bytov. Rešpektuje ich (väčšinové) názory a realizuje vopred schválené úkony. Bytové družstvo teda Vašu žiadosť o povolenie môže schváliť, ale schválenie bytového družstva v samotnej podstate nepotrebujete.  V prípade , že je bytový dom už zateplený je však potrebné konzultovať inštaláciu s BD respektíve s firmou, ktorá realizovala zateplenie, aby nedošlo k padnutiu záruky na zatepľovacie práce.

 

A susedia?

Toto vyzerá byť v dnešnej dobe asi najväčší dôvod na obavu. Aby ste sa vyhli akýmkoľvek problémom potrebujete písomný súhlas všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome.  Je nutné vysvetliť im, aké bude umiestnenie a rozmery vonkajšej jednotky, ako odvediete kondenz a aká bude hlučnosť a rezonancia samotnej jednotky. Veľa aktuálne nainštalovaných jednotiek tento súhlas nemá a úrady to v konečnom dôsledku ani nezaujíma. Nespokojný sused sa však môže obrátiť na súd a v občiansko- právnom konaní žiadať o demontáž klimatizácie. Nevieme posúdiť s akým úspechom , ale problémy so susedom nechce asi nikto.  Ak sa rozhodnete pre klimatizáciu v byte majte na pamäti dôležité pravidlá:

1., Ak je bytový dom zateplený, určite kontaktujte správcu a realizačnú firmu kvôli záruke.
2., Ak bytový dom nie je zateplený uvažujte s touto možnosťou a jednotku umiestnite na dlhšiu konzolu.
3., Zabezpečte si kvalitnú klimatizáciu s čo možno najnižšou hlučnosťou a odbornú montáž. Tieto aspekty majú zásadný vplyv na hluk, rezonanciu a v konečnom dôsledku vašu spokojnosť so zariadením.
4., Uvažujte, prípadne sa poraďte kam budete odvádzať prebytočný kondenz. (V čase veľkých horúčav to môže byť aj 40 litrov denne). Nie je totiž v poriadku túto vodu nechať „len tak“ stekať po balkóne, či stene bytového domu.
5.,  Zvážte umiestnenie vonkajšej jednotky tak, aby jej chod čo najmenej obťažoval susedov.
6., Požiadajte susedov o súhlas, špeciálne tých nad vami či pod vami, ktorých sa táto novinka dotkne najviac. Berte do úvahy vaše doterajšie vzťahy. Vysvetlite im kde jednotku umiestnite a ako zabezpečíte aby ich nevyrušovala.
7., V prípade podkrovných bytov zvážte umiestnenie jednotky na strechu. Aj v takom prípade však potrebujete súhlas všetkých vlastníkov bytov. Obvodový plášť  bytovky vrátane strechy je totiž v spoluvlastníckom podiele všetkých vlastníkov bytov.

 

Inštalácia klimatizácie do bytu teda nie je nemožná. A asi najviac záleží na tom aké máte vzťahy so susedmi. Je však predpoklad, že ak je v lete horúco vám, bude pravdepodobne aj im a do budúcna možno budú o súhlas žiadať aj oni vás. Neverte fáme , že na umiestnenie na vašu loggiu či balkón súhlas nepotrebujete. Všetky obvodové múry vrátane tých na balkóne patria všetkým a tak určite zvažujte radšej cestu dohody. Novodobé technológie a správna montáž vám zaručia, že susedia sa na hluk sťažovať neprídu.

No a nemenej dôležité aj aj estetické hľadisko. Nikto nechce aby sa jeho bytovka zmenila na niečo podobné ako na obrázku z Indie.

Nenechajte si újsť novinky zo sveta kúrenia, chladenia a vzduchotechniky.