Navštívte náš jedinečný showroom v Poprade! Viac informácií

Servis klimatizácie

Klimatizácia vie byť naozaj veľkým pomocníkom, no skutočne zlým pánom. Jej pravidelný servis spočíva v 2 základných úrovniach a to servis „laický“ (to znamená údržba vykonávaná Vami) a odborný servis   (vykonaný odbornou firmou). Oba typy servisu sú pre jej bezproblémový chod dôležité. A v  tomto špecifickom období sme sa v spoločnosti Tatra Clima s.r.o. rozhodli urobiť pre našich zákazníkov ešte jeden špeciálny úkon a to dezinfekciu ozónom. Po vykonaní servisu klimatizácie Vám na požiadanie vykonáme dezinfekciu miestnosti ZDARMA !

Čo môžete urobiť sami

V závislosti od intenzity používania klimatizácie ju aspoň 1x za mesiac vizuálne skontrolujte, umyte vrchný filter  pevných častí, otvorte predný kryt. Vyberte, skontrolujte, umyte a vydenzifikujte predné filtre. Jednak tým zabezpečíte priechodnosť vzduchu a teda vyššiu účinnosť zariadenia a jednak zabezpečíte, aby sa čiastočky prachu, baktérie, vírusy a plesne nedostali na výparník vďaka čomu by sa mohli znova šíriť do ovzdušia. Postup ako si správne vykonať domáci servis Vám spracujeme v nasledujúcom článku.

Odborný servis nevynechajte

Potreba odborného servisu má 3 hlavné úrovne a to

1.,Finančné hľadisko.  Servis 1x ročne vykonaný odbornou firmou je podmienkou pre poskytnutie záruky na zariadenie a rovnako Vám predlžuje životnosť zariadenia, čím Vám výrazne šetrí financie.

2., Zdravotné hľadisko. Servisný technik vyčistí a vydenzifikuje profesionálnymi prostriedkami miesta v zariadení na ktoré nemáte dosah z vonku no v ich priestoroch sa ukladajú a množia rôzne nebezpečné látky z ovzdušia napríklad plesne , baktérie a vírusy. Tie sa následným použitím klimatizácie opäť šíria  v ovzduší a tým prispievajú k nekonečnému kolobehu nachladnutí vo vašej domácnosti.

3., Bezpečnostné hľadisko. Klimatizácia je zariadenie naplnené chladivom a preto je hlavne pre Vaše bezpečie ale aj z pohľadu ekológie dôležité, aby ste si boli istí, že chladivo nikde neuniká ani v stopovom množstve. Únik chladiva zo zariadenia nie ste schopní identifikovať voľným okom.  Samozrejmosťou v rámci  odborného servisu je aj elektro kontrola a kontrola funkčnosti celého systému.

 

Témou samou o sebe je zápach. Klimatizácia bez odborného servisu môže časom zapáchať a to teda naozaj nie je príjemné.  Rovnako správny a dostatočný odvod kondenzátu si človek sám len ťažko  skontroluje. Pri cene akú ste zaplatili za samotné zariadenie je cena za servis naozaj zanedbateľná, no servis je mimoriadne dôležitý.

Na servis je ideálne myslieť pred sezónou  a to v mesiacoch január- apríl. Samozrejme sa dá vykonať v podstate kedykoľvek v priebehu roka,  no špeciálne v letných mesiacoch je čakacia doba oveľa dlhšia. Ak je zariadenie príliš zanesené alebo inak vnútorne  poškodené a vy mu neposkytnete  pred sezónou dostatočnú pozornosť, je pravdepodobné, že sa pokazí práve v čase najväčšej záťaže, čo môže byť veľmi nepríjemné.

Základný servis klimatizačných zariadení- vykonávané činnosti: 

 • Vizuálna kontrola zariadenia
 • kontrola uchytenia jednotiek
 • teplota vonkajšieho vzduchu počas merania
 • vyčistenie filtra vnútornej jednotky
 • kontrola odvodu kondenzátu a kondenzného čerpadla
 • vyčistenie výparníka (výmenníka), kondenzátora a kompresora chladenia
 • meranie vyparovacích teplôt
 • kontrola tesnosti chladiaceho systému
 • kontrola hlučnosti ventilátora
 • vizuálna kontrola mechanických častí
 • kontrola elektrovýzbroje vrátane el. prívodu
 • dotiahnutie vodivých spojov elektrovýzbroje
 • meranie tlakov chladiaceho média
 • kontrola tesnosti chladiaceho systému
 • kontrola chodu a spínania ventilátora
 • meranie odberu prúdu kompresor / ventilátor
 • kontrola izolácie
 • kontrola zimnej regulácie
 • kontrola diaľkového,resp.nástenného ovládača
 • Uvedenie zariadenia do prevádzky

 

V prípade potreby výmeny nejakého dielu, filtrov alebo doplenie chladiva, Vám túto skutočnosť servisný technik oznámi a tieto výdavky budú pripočítané k základnej cene.

Cena servisnej prehliadky klimatizácie je u nás 72€ s DPH. + ako bonus (na požiadanie) dezinfekcia miestnosti ozónom ZDARMA!

Svoj termín na servis si viete objednať na mailovej adrese: servis@tatraclima.sk

Tešíme sa na Vás aj v tejto sezóne

Nenechajte si újsť novinky zo sveta kúrenia, chladenia a vzduchotechniky.