Navštívte náš jedinečný showroom v Poprade! Viac informácií

Prvá pomoc pri poruche Tepelného čerpadla

Prvá pomoc pri poruche Tepelného čerpadla

Pri poruche tepelného čerpadla dochádzka k výpadku vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody. Týmto Vám chceme poskytnúť základné informácie ako postupovať pred zavolaním servisu.

Popíšeme kroky ktorými si sami identifikujete poruchu a zistíte či môžete Vaše tepelné čerpadlo opraviť alebo je nevyhnutné zavolať odborný servis.

 1. Skontrolujte el. napájanie TČ – zdvihnutý el. istič v rozvodnej el. skrini
  Príznaky : svieti ovládač.
 2. Skontrolujte tlak vody v systéme ( zvyčajne je manometer umiestnený vo vnútornej jednotke.) Odporúčaný rozsah je 1-2 bar.
 3. Skontrolujte či nie sú uzatvorené guľové ventily na vstup a výstup vody z vnútornej jednotky TČ ( okrem ventilu na doplnenie vody do systému)
 4. Skontrolujte vonkajšiu jednotku či nie je zanesený výmenník (zadná a bočné časti jednotky ) od lístia, igelitu, prachu. Skontrolujte aj hornú časť jednotky ( ventilátor).
 5. Skontrolujte správne nastavenie ovládača: požiadavka vykurovať , a požiadavka na teplu úžitkovú vodu.( nastavenie časového programu a teploty)
 6. Reštartujte zariadenie podľa návodu na obsluhu.

Ak sa vám po prekontrolovaní týchto krokov nepodarilo spustiť TČ je potrebné zavolať odborný servis. Technikovi je potrebné popísať:

 • čas výpadku TČ (teda ako dlho už nefunguje)
 • predošlé udalosti ktoré mohli viesť k poruche( výpadok el. energie, silný vietor, skrat na el. vedení, zhodený iný istič v rozvodnej skrini, odstávka prívodu vody…)
 • názov a typ TČ
 • kód poruchy ktorá bliká (zvyčajne na červeno), resp. svieti na ovládači.
 • termín inštalácie TČ a teda či sa jedná o záručný, alebo pozáručný servis

Po identifikácií poruchy technikom Vás budeme informovať o ďalšom postupe pri oprave Vášho TČ. 🙂

Tel.: 0905 492 379

Mail: servis@tatraclima.sk

Nenechajte si újsť novinky zo sveta kúrenia, chladenia a vzduchotechniky.