Navštívte náš jedinečný showroom v Poprade! Viac informácií

Naše skúsenosti s dotáciami a spolupráca so SIEA

SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) zastrešuje národný projekt „Zelená domácnostiam“ a práve v tejto agentúre žiadateľ predkladá žiadosť o vydanie poukážky, prostredníctvom ktorej mu štát poskytne dotáciu. Po zrealizovaní celej zákazky žiada oprávnený zhotoviteľ (v našom prípade Tatra Clima) o preplatenie získanej poukážky. Začiatky našej spolupráce so SIEA boli náročné.  Hneď na začiatku nám zamietla preplatenie poukážky pre podľa nás banálnu a ľahko opraviteľnú chybu. Komunikácia bola náročná a snaha o nápravu rázne zamietnutá.  Boli sme rozhorčení a čestne priznávame, že sme zvažovali aj ukončenie spolupráce. No nestalo sa tak a my pokračujeme ďalej. Hovorí sa, že zlá reklama sa šíri rýchlejšie ako tá dobrá a keď sme na začiatku prudko a verejne kritizovali spoluprácu so SIEA , považujeme za fér s odstupom času pochváliť , ak máme čo chváliť. A veru máme.

Ako je to dnes?

Náš kolega Ing. Martin Pekarčík posielal v minulom roku niekoľko žiadostí o preplatenie poukážok.  Ako zhodnotil, vždy sa nájde nejaká drobnosť , ktorá nie je v súlade s pravidlami a je potrebné to opraviť. Ale napriek tomu nemá negatívnu skúsenosť a tvrdí, že SIEA ho doteraz vždy veľmi promptne upovedomila o nedostatkoch a dala dostatok času na ich odstránenie. Martin nám popísal aj situáciu, kde pri podávaní žiadosti v minulom roku si pomýlil dátumy narodenia vlastníkov nehnuteľnosti, čo by už mohlo byť považované za dosť veľký problém. No SIEA v tomto prípade opäť milo prekvapila a umožnila chybu záujemcom opraviť.

 

Čo spôsobilo zmenu?

Podľa nás stojí za zmenou prístupu jednoducho skúsenosť. Veď aj v SIEA pracujú ľudia a aj oni sa potrebovali  naučiť riešiť rôzne situácie, na ktoré pred spustením projektu neboli pripravení. A sme veľmi radi, že zmena je pozitívna a viditeľná. Zmenili sme sa samozrejme aj my. Už vieme načo je potrebné dať si pozor,  čo treba robiť keď zistíme nejakú chybu, alebo kde sa treba opýtať keď nám niečo nie je jasné.

 

Plány na rok 2018

V roku 2018 plánujeme pokračovať v tomto projekte a veríme, že pre našich zákazníkov získame ešte veľa poukážok. Systém vyhlasovania kôl sa celý čas menil. Na začiatku nikto nevedel kedy bude vyhlásené ďalšie kolo a bolo nevyhnutné sledovať stránku každý deň. Neskôr sa zverejnili aspoň približné dátumy a ku koncu roka bol vyvesený na stránke už presný harmonogram. V tomto roku sme zatiaľ nedostali veľa informácii. Podľa toho čo vieme, ale predpokladáme,  že v tomto roku nebude kôl veľa, ale zato v jednom kole bude rozdaných viac poukážok. Myslíme si , že za každý kvartál bude vyhlásené 1 kolo na tepelné čerpadlá v objeme okolo 2 350 000€. Toľko odhady, uvidíme aká bude realita. Veríme, že naši zákazníci však svoje poukážky s prehľadom získajú. Držte nám palce.

Nenechajte si újsť novinky zo sveta kúrenia, chladenia a vzduchotechniky.